ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ. Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Μετά από τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Μαρτίου 2017 τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου συγκροτήθηκαν σε σώμα στην πρώτη τακτική συνεδρίαση.

Ύστερα από μυστική ψηφοφορία αναδείχτηκαν για την θέση:

 

Πρόεδρος :Παλλικάρης Αθανάσιος του Ιωάννη

Αντιπρόεδρος :Κάλλιας Στέφανος του Σωτηρίου

Γραμματέας :Χαριζάνη Ελισάβετ του Βασιλείου

Ταμίας :Κάλλιας Άγγελος του Χρήστου

Μέλη :Γραμμάτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Πράσατζη Αικατερίνη του Αγγέλου

Δάφτσιος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου

Αναπληρωματικά Μέλη :

1ο Παλλικάρης Ιωάννης του Αθανασίου

2ο Κόττας Δημήτριος του Νικολάου

3ο Παπάζης Πέτρος του Κωνσταντίνου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί όλα τα μέλη που στήριξαν το έργο του, τα δύο προηγούμενα έτη, και ελπίζει στην συνέχιση της συνεργασίας αυτής.


Εκτύπωση